سامانه جامع اشتغال پیمانکاری مجتمع مس سونگون (سجا سونگون)

سامانه جامع اشتغال شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون

سامانه جامع اشتغال پیمانکاری مجتمع مس سونگون (سجا سونگون)

سامانه جامع اشتغال شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون

پس از ثبت، اطلاعات شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مطابق روش جذب مجتمع  و در صورت حائز شرایط شدن شما، نتیجه از طریق شماره تماسی که وارد نموده اید اعلام خواهد شد. بدیهی است از هر گونه مراجعه غیر ضروری به مجتمع خودداری گردد.

 پاسخ گویی به ارباب رجوع:

هر هفته روزهای دوشنبه آماده پاسخ گویی از طریق مراجعه حضوری و یا تماس با شماره های زیر :

04141715604 

04141715613 

انتقادات و پیشنهادات:

جهت اعلام انتقادات و پیشنهادات خود، از طریق لینک زیر اقدام نموده و ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری فرمایید. 

انتقادات و پیشنهادات